Background

Baste të çmendura


Shprehja "baste të çmendura" në përgjithësi i referohet basteve me rrezik të lartë dhe me shpërblim të lartë. Këto lloj bastesh zakonisht bëhen me shanse të gjata dhe rezultate të papritura. Për shembull, mund të premtojë fitime të larta në ngjarjet e mëdha sportive, të tilla si kur një ekip me renditje më të ulët mund ekipin e preferuar. Megjithatë, këto baste me shpërblime të larta mbartin gjithashtu një rrezik të lartë humbjeje dhe për këtë arsye duhet të vlerësohen me kujdes. Mundësia e humbjes së parave të depozituara duhet të merret gjithmonë në konsideratë.Me opsione të ndryshme bastesh do të jeni gjithmonë një hap përpara dhe do t'i shijoni vazhdimisht këto maja. Shanset e çmendura të basteve do t'ju hanë mendjen.

Prev Next